Lärorådet

I kristen tro hör lära och liv samman. Hur vi lever våra liv spelar roll och det är meningen att vår tro på Gud ska få påverka valen vi gör i vardagen. Men sättet vi lever våra liv på säger samtidigt något om vad vi djupast sett tror på. När Bibelns profeter och lärare kritiserar … Fortsätt läsa Lärorådet