Styrelse och nämnder

Styrelsen leder på uppdrag av årsmötet verksamheten

 

Styrelsen har enligt stadgarnas 27 § följande uppgifter:

 

 • planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet
 • kalla missionärer och predikanter samt, om detta blir nödvändigt, entlediga dessa
  anställa och ansvara för personal
 • vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte
 • upprätta verksamhetsberättelse
 • tillse att för Sällskapet bindande lagar och regler efterföljs
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • förvalta Sällskapets tillgångar
 • tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §
 • bevilja medlemskap enligt 7 §
 • behandla ärenden rörande Samverkansorganisation
Styrelsen, vald på ELMs Årsmöte 2020

Nämnder

MIS (Nämnden för Mission i Sverige)

Per Henriksson (ordförande), per@peronilla.se
Daniel Ringdahl (missionsledare)
Elisabeth Wallgren
Lars G Brandt
Erik Åberg
Staffan Unosson (ersättare)
Bo-Göran Fjällström (ersättare)

NUM (Nämnden för Utlandsmission)

Mattias Lindström, ordförande (mattias.lindstrom@elmbv.se)
Mirjam Svensson, sekreterare
Gunnel Gustavsson
Kerstin Johansson
Lennart Olofsson
Benedicte Artman
Yohannes Apel
Christian Sturesson
Peder Østergård Jensen (ELM Danmark)
Helene Koefoed-Jespersen (ELM Danmark)
Henrik Birgersson (ersättare)
Milka Kristina Koefoed-Jespersen (ELM Danmark, ersättare)

Daniel Ringdahl (adjungerad)
Jonny Bjuremo (adjungerad)
Rakel Smetana (adjungerad)

Tidningsnämnden

Gunnel Gustavsson, ordförande, gunnel.gustavsson@elmbv.se
Bengt Göransson
Mats Lundin
Mattias Swartling
Lars-Olof Davidsson

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved