Vad vill ELM?

Vi gläds över Bibelns sanning och trovärdighet. Vår vision är att Bibelns budskap ska förmedlas och göras levande för människor i både Sverige och andra länder.

Den nära gemenskapen i bön och Bibelläsning är ett värdefullt arv. ELM vill bidra till att den enskildes och familjens andakt hålls levande och att husmötena, som tidigare haft en central roll, kompletteras med hemgrupper, bönesamlingar och Alpha-grupper.

Genom olika verksamheter och insatser önskar ELM, framför allt genom de lokala föreningarna, vara ett andligt hem för människor i alla åldrar. ELM vill vara det nätverk som behövs för att de lokala föreningarna ska kunna berika och inspirera varandra. ELM vill också på ett särskilt sätt stödja städer och områden med svaga föreningar.

Med förkunnelse, inspiration och identitetsstärkande verksamhet vill ELM vara en röst både inåt och utåt. Eftersom situationen växlar i samhälle och kyrka, är det en utmaning för ELM att ständigt visa på Bibelns auktoritet och hur den ger ledning för livet här och nu.

Det är viktigt med en öppenhet för olika lösningar i förenings- och församlingsfrågor, eftersom behoven varierar från plats till plats. ELM vill verka för ett gott samtal och en god sammanhållning, och på ett konstruktivt sätt ge vägledning till organisationens medlemmar i dessa frågor.

Mission, till andra folkgrupper i Sverige och ute i världen, har varit en livsnerv i ELMs arbete ända sedan starten. Jesu ord om att på hans befallning gå ut och göra alla folk till lärjungar ska därför vara centrala i både förkunnelse, undervisning och information.

Basen i ELMs verksamhet är frivilligt arbete och frivilliga gåvor. Därför är det nödvändigt att uppmuntra den enskildes nådegåvor och verka för att det finns en närhet mellan den lokala gruppen och ledningen.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved