Vision för ELM-BVs mission i utlandet – 2013-2023

Jesus sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:18-20)

ELM villna_med_gladje

  • med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd
  • arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor
  • att mission ska vara alla ELMares glädje, längtan och ansvar

Mål (konkretisering av visionerna)

ELM vill nå med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd

Vi vill söka Guds ledning och be Honom leda oss när det gäller var vi ska verka, hur vi ska arbeta och vilka människor vi ska nå med evangeliet om Jesus Kristus.
På många platser på jorden är Jesus Kristus ännu inte känd och bland många människor har evangeliet ännu inte predikats. Vi vill finna något sådant nytt fält och påbörja missionsarbete där.
När en ny missionssatsning inleds vill vi göra det utifrån en plan för hur arbetet ska bedrivas och med vilket mål. En strategi och planering förstärker en satsnings möjlighet att bli framgångsrik.
Att nå dit där Kristus inte är känd är ett uppdrag som vi gärna utför tillsammans med de kyrkor som är frukten av ELMs tidigare arbete.

ELM vill arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor

Vi vill fortsätta och fördjupa relationerna till samarbetskyrkorna i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru, liksom relationerna till kristna syskon i Indien. De har många resurser som vi saknar.
För varje land vill vi ha en strategi och planering som beskriver ELMs fortsatta engagemang och arbete, i relationen till samarbetskyrkan och eventuellt andra medspelare i landet.
Vi vill stärka samarbetskyrkornas självförtroende och gudsberoende, och önskar att kyrkorna kanklara sig utan stöd från missionen, men vill fortsätta i en relation med oss. Målet är att vi har ömsesidigt utbyte av varandra.

ELM vill att mission ska vara alla ELMares glädje, längtan och ansvar

Vi vill att alla som inom och genom ELM fått lära känna Kristus och blivit berörda, upprättade och räddade av honom också ska engageras i missionsarbetet. Mission är Guds uppdrag till alla kristna.
Orden be, ge och gå beskriver tre viktiga uppgifter för att vårt missionsarbete ska fortsätta. Till bön är alla kallade, till givande många och till att gå – bli missionär – inte heller så få.
Missionsarbetet behöver villiga människor för både kort- och långtidsuppdrag. Vi vill utmana och förbereda ELMare för att resa ut som volontärer och missionärer. Vi vill ha fler missionärer i tjänst och ta hand om dem väl.
Genom att berätta om vår mission, våra samarbetskyrkor och olika missionsbehov inbjuder vi till delaktighet. Ett fungerande informationsarbete är viktigt för ett offensivt missionsarbete.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved