Vision och strategi för ELMs utlandsmission

Jesus sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och
lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill
tidens slut.” (Matt 28:18-20)

 

ELM VILL – NÅ MED GLÄDJE

 MED EVANGELIET DIT JESUS KRISTUS INTE ÄR KÄND
ARBETA TILLSAMMANS MED VÅRA SAMARBETSKYRKOR
ATT MISSION SKA VARA ALLA ELMARES GLÄDJE, LÄNGTAN OCH ANSVAR

 


 

Mål (konkretisering av visionerna)

 

ELM vill nå med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd

Jesus gav oss uppdraget att nå med evangelium till alla folk och det finns idag mer än 7 000 folkgrupper som inte har nåtts av evangeliet. För att de ska få höra om Jesus behöver de människor från andra folkgrupper som kommer till dem för att predika. ELM vill vara en del i missionsrörelsen till de onådda folkgrupperna.

Vi vill söka Guds ledning och be Honom leda oss när det gäller var vi ska verka, hur vi ska arbeta och vilka människor vi ska nå med evangeliet om Jesus Kristus.

När en ny missionssatsning inleds vill vi göra det utifrån en plan för hur arbetet ska bedrivas och med vilket mål. En strategi och en tydlig planering förstärker en satsnings möjlighet att bli framgångsrik.

Att nå dit där Kristus inte är känd är ett uppdrag som vi gärna utför tillsammans med våra samarbetskyrkor på alla våra missionsfält.
 

ELM vill arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor

Vi vill fortsätta, och fördjupa, relationerna till samarbetskyrkorna i Eritrea, Etiopien, Kenya, Peru och Främre Asien. Vi har mycket att lära oss av varandra.

För varje land vill vi ha en strategi och planering som beskriver ELMs fortsatta engagemang och arbete, i relationen till samarbetskyrkan och eventuellt andra medspelare i landet.

Vi vill stärka samarbetskyrkornas självförtroende och gudsberoende, och önskar att kyrkorna kan klara sig utan stöd från missionen, men vill fortsätta i en relation med oss. Målet är att vi har ömsesidigt utbyte av varandra.
 

ELM vill att mission ska vara alla ELMares glädje, längtan och ansvar

Vi vill att alla som inom och genom ELM fått lära känna Kristus och blivit berörda, upprättade och räddade av honom också ska engageras i missionsarbetet. Mission är Guds uppdrag till alla kristna och har sin utgångspunkt i Jesu död och uppståndelse.

Orden be, ge och beskriver tre viktiga uppgifter för att vårt missionsarbete ska fortsätta. Till bön är alla kallade, till givande många och till att gå – bli missionär – inte heller så få.

Missionsarbetet behöver villiga människor för både kort- och långtidsuppdrag. Vi vill utmana och förbereda ELMare för att resa ut som volontärer och missionärer. Vi vill ha fler missionärer i tjänst och ta hand om dem väl.

Vi vill skapa delaktighet och engagemang för vårt missionsarbete, våra samarbetskyrkor och missionsuppdraget i stort bland enskilda missionsvänner men också bland våra föreningar och församlingar. Ett fungerande informationsarbete är viktigt för ett offensivt missionsarbete.
 

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved