Östafrika

ELMs äldsta arbetsfält i utlandet är Östafrika och länderna Eritrea, Etiopien och Kenya

 

Eritrea

 • Invånarantal: ca 5,5 miljoner
 • Huvudstad (inv.antal): Asmara (ca 710 000)
 • Statsskick: republik
 • Statschef: president Isaias Afwerki
 • Officiella språk: tigrinska (största språket), engelska och arabiska
 • Religioner: kristendom (49 %), islam (47,5 %), övriga religioner (3,5 %)
 • Antal folkgrupper (varav onådda): 18 (10)
 • Samarbetskyrka: the Evangelical Lutheran Church in Eritrea (ELCE)
 • Kyrkans president: Qeshi Simon Gebrekristos
 • Kyrkans generalsekreterare: Mr. Temesghen Berhane
 • Konstituerades: 1960 (2006 slog den ihop med den Evangeliska Kyrkan)
 • Antal församlingar: 70
 • Antal medlemmar: 12 000
 • ELM stöder: teologisk utbildning och musikskola

Etiopien

 • Invånarantal: ca 94,1 miljoner (2013)
 • Huvudstad (inv.antal): Addis Abeba (ca 3,3 miljoner)
 • Statsskick: republik
 • Statschef: president Sahle-Work Zewde (sedan 2018)
 • Officiella språk: amhariska
 • Religioner: kristendom (61 %), islam (33,5 %), inhemska religioner (5,2 %)
 • Antal folkgrupper (varav onådda): 109 (32)
 • Samarbetskyrka: the Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC)
 • Kyrkans president: qes Muze Alazar
 • Kyrkans generalsekreterare: qes Dawit Tufa
 • Konstituerades: 1960
 • Antal församlingar: ca 115
 • Antal medlemmar: ca 20 000
 • ELM stöder: barnhemmet Asella Children and Youth Ministry (ACYM) och teologisk utbildning

Kenya

 • Invånarantal: ca 42 miljoner
 • Huvudstad (inv. antal): Nairobi (ca 3,5 miljoner)
 • Statsskick: republik
 • Statschef: president Uhuru Kenyatta
 • Officiella språk: swahili och engelska
 • Religioner: kristendom 79,8 %, islam 10,4 %, inhemska religioner 8,5 %, hinduism 0,5%
 • Antal folkgrupper (varav onådda): 117 (31)
 • Samarbetskyrka: Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK)
 • Kyrkans ärkebiskop: Joseph Ochola
 • Kyrkans generalsekreterare: Benjamin Lemosi
 • Konstituerades: 1963
 • Antal församlingar: ca 600
 • Antal medlemmar: ca 100 000
 • Utsänd av ELM: Kerstin Nilsson
 • ELM stöder: barnhemmet Bethesda Children Ministry (BCM) i Nakuru och freds- och försoningsarbete

Stöd ELMs missions­arbete: Ge en gåva

Ur senaste Kompassen om Östafrika:

Teologisk utbildning

Två studenter från Eritrea kommer att resa till Etiopiens huvudstad Addis Abeba för att läsa teologi vid Mekane Yesus-kyrkans utbildningsinstitution Mekanissa. Det betyder att den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE) äntligen får möjlighet att rusta och utbilda sina präster både i och utanför landet. Att ELCE nu åter har möjlighet att ha kontakt med systerkyrkorna i Etiopien är glädjande.
ELM sänder David Appell, Umeå, till de södra delarna av Etiopien för att undervisa i Damot Bossa men även besöka andra platser under november och december.

Freds- och försoningsarbete

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya arbetar vidare med freds- och försoningsarbetet inom kyrkan. Kerstin Nilsson, ELMs missionär i Kenya, har nu fått en central roll i detta arbete. Kerstin arbetar en del från huvudkontoret i Nairobi där hon inom kort kommer att hålla en utbildning för personalen. Kerstin är även ombedd att leda en försoningskurs för prästerna i Nyamira stift. Just detta stift har kämpat med många och utdragna strider inom kyrkan. ELM gläds åt att Kerstin i nuläget är precis på den plats och arbetar exakt med de uppgifter som hon kallats till.

Kyrkorna i Östafrika

De förbättrade relationerna mellan länderna Etiopien och Eritrea har lett till att kontakt mellan de evangelisk-lutherska kyrkorna i länderna har kunnat återetableras. ELM hoppas att företrädare för Etiopiens och Eritreas evangelisk-lutherska kyrkor snart ska kunna mötas för konsultationer om framtida samarbetsprojekt.
Från Etiopien meddelas att en ny kyrkobyggnad i Wollaita-synoden kommer att invigas under september och att en grupp studenter vid Damot Bossa bibelskola tar examen, vilket kommer att firas stort. ELM ser med glädje på det konstruktiva och lyckade arbete som växer fram i de södra delarna av landet.
ELMs årskonferens beslutade att dra ner på bidraget till den centrala administrationen i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka vilket har delgetts kyrkan. Det kommer bli en smärtsam process, men vi tror att det på sikt kommer stärka kyrkan. ELM fortsätter och utvecklar samarbetet kring tydligt avgränsade projekt inom kyrkan, främst barnhemsveksamheten i Asella och kyrkans teologiska utbildning.

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved