Pastor Merci uppmuntrar mig!

Pastor Merci uppmuntrar mig!

Jag har blivit uppmuntrad de två senaste gångerna jag varit i Luya. Det känns det som en stor förmån att få följa Pastor Merci till Luya som har en så lång erfarenhet av missionsarbete i Perú. Merci introducerar mig för de familjer som vi besöker, han uppmuntrar mig att hålla andakter nu på spanska i hemmen vi besöker.

Idag läste vi i Apostlagärningarna 10:34-43 om Petrus predikan i Cornelius hus. Jag hade skrivit en liten predikan som jag höll i två hus. I ett av husen fick vi ett mycket fint och angeläget samtal med en äldre man. Man hade sagt till honom att hans dop inte var giltigt eftersom han hade blivit döpt som barn i den katolska kyrkan. Han frågad om han måste döpa om sig för att få syndernas förlåtelse.

Merci gav ett mycket bra svar på hans frågor. Ett rätt kristet dop innehåller tre saker, vatten, Guds ord och tro. Finns detta med och döper prästen/pastorn i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn – är det ett rätt dop, även om det skett i katolska kyrkan. Ett bra svar tycker jag! Merci vittnade om att Jesu blod som utgjutits för oss skänker syndernas förlåtelse. Vi fick evangelisera i Luya idag, mannen verkade lättad när vi lämnade hans hem.

Jag är glad över den undervisning som Merci ger här ute i Luya, så bibelcentrerat och med en stor omsorg till bröderna och systrarna i Luya. Det är en styrka tycker jag och här i Perú blir det än mer användbart…att vår lutherska tro  på ett bra sätt balanserar mellan många katolikers kunskapstro å ena sidan och en del frikyrkors känslo- och upplevelsetro å den andra.

Vi har kontakt med ca 10 familjer som har fått besök snart i två års tid. Så det handlar också om att ”ge lammen föda” som Jesus sa till Petrus. I detta missionsarbete är Merci, han familj och andra från San Antonio församlingen, mycket trogna. Jag hoppas vi kan ta nya steg i detta framöver och  nå flera familjer.

På lördag ska jag hålla mitt första bibelstudium, det blir i Cerropóne.

Välsignade helg!

Janne

1 reaktion till “Pastor Merci uppmuntrar mig!”

  1. Ja, visst är det intressant att se hur den evangelisk-lutherska tron landar i en romersk-katolsk kontext. Den blir faktiskt ännu mer begriplig då. Efter ett tag i Peru kunde jag läsa bekännelseskrifterna och lilla katekesen i ett nytt ljus.

    Allt gott
    //Mattias

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved