Pastorerna har åkt hem!

Pastorerna har åkt hem!

Idag var sista dagen på pastorskonferensen. Det har varit jätteroligt och lärorikt för mig att vara med! Det har känts tryggt att få göra detta tillsammans med Jonny och Qes Dawit. IMG_0446Själv stannade jag inför några av Jesu liknelser, den barmhärtige samariten, farisén och publikanen och liknelsen om kungasonens bröllop. Alla dessa liknelser berättar om att frälsningen i Jesus är – only by grace. Det är stort att fått förmedla detta här i Indien!  Jag var lite orolig inför hur det skulle gå att undervisa på engelska, men Herren har hjälpt mig! (Det har också varit fint att kunna fråga Karin, hon är jättebra på språk).

IMG_0447

IMG_2105Det är ett centralt budskap om Jesus som frälsare som ivrigt proklameras här. Och just detta budskap tas verkligen emot (även ute i församlingarna som vi besökt). De mellan 60-90 pastorer som samlades i det jättevarma tältet under dagarna deltog aktivt i undervisningen, med bifall och applåder, hungern efter Guds ord är påtaglig. Det är så uppmuntrande för mig att få vara med om detta!

De kristna här har en stor bibelkännedom. De slår upp bibelställen på nolltid! Ändå märks det att den lutherska trosläran behöver stärkas hos dem. Flera pastorer kommer från andra kyrkor, och vissa församlingar kommer från pingstsammanhang. Men pastorerna här visar en stor ödmjukhet och vill ta emot undervisning. Det var fint att se när både den lilla och stora katekesen delades ut till alla dessa. Idag även bibeln på deras språk – telugu. ”Det är komplett”, som Jonny uttryckte det. (alltså bibeln och både katekesen).

Jag lär mig så mycket av de kristna vi möter här! Deras hunger, iver i bönen, ödmjukhet och den tacksamhet de visar. Vid avslutningen idag blev vi igen (fjärde gången sedan vi kom), klädda i blomsterkransar. De läste från 1 Tim 5:17 och Gal 6:6 innan de bad för oss.

Det var gripande att höra de bibelorden läsas och se alla lyfta händer och ett muller av bön som gick upp till Gud.

IMG_2156

Sådana äldste som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt den som arbetar med predikan och undervisning. 1 Tim 5:17

Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Gal 6:6

Janne Smetana

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved