Perspektiv från läktaren, ÅK-11

Perspektiv från läktaren, ÅK-11

Vid gudstjänsten
Lars-Åke Nilsson, lärare på Strandhems bibelskola, och Mattias Lindström, tidigare perumissionär, betjänar

Söndagsförmiddag är väl den vanligaste gudstjänsttiden världen över. Och i EM är den nog också den vanligaste nu; fler och fler föreningar och församlingar i ELM har förmiddagsgudstjänst ibland eller varje söndag. Under årskonferenserna har det varit den vanliga ordningen med gudstjänst på söndagsmorgon, så också i år.

Vi kom till Ängelholms missionshus vid tio i tio, och då var det såpass fullt i salen att vi valde läktarplats. Men också där var det lätt att följa med och känna sig som gudstjänstdeltagare, inte åskådare. Lars-Åke Nilsson ledde gudstjänsten och predikade utifrån Johannes första kapitel (vilket fint kopplade till Andreas Castos välkomsthälsning i fredags) om att Jesus första lärjungar var olika, med olika personligheter (det knöt väl an till Anders Månssons aftonbön kvällen innan). Och han lyfte fram Jesus olika titlar – det finns inte ett namn eller en benämning som kan fånga hans storhet – i Joh 1.

Vi var ganska många, så det var väl ordnat vid nattvardsgången med möjlighet att ta emot gåvorna nere i salen eller uppe på läktaren.

/ErikJA

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved