PNP Strandhem

Årsmötets beslut om att nå svenskar med evangeliet genom nyplantering fick mer konkretisering på Strandhem i helgen som gick.

Under lördagen 20/9 var vi samlade till en inspirationsdag för vårat inrikesarbete med nyplanteringar; ”På Nya Platser, färdiga, gå!”

Det var ett fint gäng som mötte upp på Strandhem en fin höstlördag, glädjande var också att styrelsen och elever och personal vid Strandhems bibelskola prioriterade att vara med på dagen.

Dagen blev en fin mix av inspiration, missionsnöd och information.

Erik J Andersson inledde dagen med att skissera situationen i dagens Sverige där 2-3 % av befolkningen aktivt söker en gudstjänst på en vanlig söndag. Han påpekade att ingen av de land som vi bedriver mission i Afrika och Sydamerika har motsvarande låga siffror. Snart är vi ett av de land som missionsforskningen definierar som ”onådda folk”. Samtidigt är nyplantering och missions i Sverige inget nytt för ELM, utan det ligger i vårt DNA. Gud kan använda små sammanhang som ELM till att vinna människor för Herren i Sverige.

Magnus Hagström, lärare på Strandhem, hade ett intressant Bibelstudium över Apostlagärningarna där han summerade nyplanteringsarbetet genom apostlarna och de första kristna på ett intressant sätt – vi har något att lära av deras progressiva nyplanteringar, deras ledarstil och beroende av den Helige Ande för utrustning och vägledning.

Jag höll i ett seminarium om ”Kristuslika gemenskaper” och underströk vikten av inkluderande gemenskaper, det som den senmoderna svensken idag frågar efter och behöver.

Rune Giselsson hade också ett inspirerande kortföredrag där han berättade om Hanabad och den grupp av människor i byn som samlas i olika hem. Vikten av bön, samhällsengagemang och en genuin omsorg för medmänniskor var det som sken igenom – till lärdom för oss andra.

Missionsledare Erik hade också ett inledningsföredrag där han lånade bilder och termer från växtriket för att förklara olika modeller för plantering; ”utlöpare, stickling, frösådd och ympning”.

Efter en god lunch var det dags för samtalsgrupper och seminarier.

  • Familj och mission” (Fredrik Smetana)
  • Ung och engagerad” (Samuel och Sara Estenlund)
  • 12-stegsmodell för församlingsplantering. (Erik J Andersson)

Dagen satte fokus och angav riktning för vägen vidare i vårat arbete med att nå nya svenskar med evangeliet genom nyplantering av gemenskaper i Sverige.

Som missionsledare, Erik J Andersson, poängterade i slutet på sitt inledningsanförande:

  • ”Låt oss få nöd och nåd.”

Nöd för alla de människor runt oss, dagens olika svenskar – de behöver Jesus för att bli evigt lyckliga, de behöver Jesus som frälsare. Vi behöver också be om nåden att få se nöden.

pnp strandhem 1 pnp strandhem 2 pnp strandhem 3 pnp strandhem 5

 

 

Håll utkik efter program och anmälan inför nästa PNP dag!

Var med och be för ELMs arbete i Sverige!

1 reaktion till “PNP Strandhem”

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved