Profeternas tid

När jag arbetade i Chiclayo, Peru, så slog det mig gång på gång att många av texterna från Nya testamentets evangelier på något sätt kändes ”närmare” där, än vad jag upplevde i Sverige. När Jesus på väg in i staden Nain möter ett sorgefölje uttrycktes samma förtvivlan – och på liknande sätt – som alla i Chiclayos enklare områden kände till (Luk 7). Att maten inte räckte till var lätt att tänka sig in i – liksom förvåningen över att det fanns någon som gratis gav mat åt mer än femtusen personer (Mk 6). Kanske kan man säga att det är något av evangeliernas tid i Chiclayo.

Men vilket tid är det i Sverige? Finns det bibelböcker som är tillkomna och riktade in en tid som liknar vår tid och vårt samhälle? Det första svaret på en sådan fråga är förstås att varje bok i Bibeln är inspirerad av Gud och riktad till varje människa i varje tid. Hela Bibeln är Guds Ord och hela Bibelns ska läsas. Det svaret givet tror jag man kan gå vidare och se att det finns många likheter mellan Sverige idag och den andliga miljö Gamla testamentets profeter beskriver. Det är förstås en förenkling – eftersom profeterna verkade utspridda på stort område och i tiden under flera hundra år. Men det finns något i vår tid – i det Sverige som lämnat kristendomen bakom sig, som lever i uppror mot sin historia, sina värderingar och sina traditioner – som stämmer med flera av de gammaltestamentliga profeternas mörka bilder av sin samtid.

Nästa fråga blir då om jag drivs av samma heliga eld som drev profeterna att förkunna Herrens ord. De ropade om omvändelse, de pekade på Guds trofasthet – vad Han gjort i historien – och vika underbara löften han gav sitt folk?

Att leva i profeternas tid är kanske inget man väljer, men kanske är det ändå så att vi gör det. Då behövs de profetiska rösterna.

/Erik

2 reaktioner till “Profeternas tid”

  1. Det finns likheter med Sverige idag och Isarel rike som det beskrivs i Gamla Testamentet. När folket avföll och gick sina egna vägar, uppträdde profeter som manade folket till omvändelse. Men tyvärr, allt för ofta, lyssnade man inte på profeterna. Till sist kom katastrofen och folket blev bortfört till andra länder. När folket ångrade sig, då ingrep Gud och lät dem komma tillbaka till sitt land igen. Gud hade lovat Abraham att inte överge sitt folk. Detta visar att Gud är trofast och håller sina löften.
    Ett folk som överger Gud börjar med ett religiöst avfall, på detta följer ett moraliskt avfall och slutar med politisk anarki.Det är ett mönser som man kan se när man läser om dynastier som har gått under. Både ett religiöst och moraliskt avfall har vi i Sverige i dag.När kommer katastrofen?

    Jag tycker att det idag predikas alldeles för lite om att göra bättring. Jesus gav sina första lärjungar i uppdrag ”att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk. Luk. 24:47 Denna uppmaning är lika aktuell i dag som när Jesus uttalade den. Jesus har inte tagit tillbaka uppmaningen.
    På en rätt omvändelsepredikan följer det frigörande evangeliet om vad Jesus har gjort för en fallen värld, att det finns förlåtelse och frälsning i Jesu namn och blod.
    Jag uppmanar mina predikande bröder att lyda Jesu uppmaning.

  2. Det här var intressant, Erik! Har inte tänkt på det på det sättet innan, men jag tror du har rätt! Plötsligt utmanas vi. Detta är ju ytterst relevant när man funderar över missionsmetoder…

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved