Rapport från styrelsesammanträde

Rapport från styrelsesammanträde

I helgen är jag med på mitt första sammanträde, som missionsledare, för riksstyrelsen i ELM.

Med på sammanträdet finns, förutom styrelse och adjungerade anställda, representanter för ungdomsorganisationen ELU och den regionala samarbetsorganisationen ELM Syd. Per telefon finns representant från ELM Nord.

ELM’s styrelse inklusive adjungerade.

Vad pratar man egentligen om på ett styrelsesammanträde? En hel mängd olika saker! Vi har fått en inblick i de olika nämndernas arbeten (genom deras protokoll), samt haft ett samtal med vår ekonom Johan. Ekonomin är  inget vidare (om man jämför gåvor med utgifter läcker ELM ca 350 000 kr per månad) men det är samtidigt lite märkligt med kristna verksamheter. Ivan Giertz, den förre direktorn för S:ta Klara kyrka i Stockholm, brukar påpeka att han och arbetslaget många gånger tittade på ekonomin och konstaterade att det inte skulle gå ihop sig. Då fick de gå ner på knä och be, och plötsligt dök det upp en lösning. På liknande sätt täcker Gud ELMs hål genom testamenten. Imorgon ska vi föra ett mer strategiskt samtal gällande ekonomin, medan dagens samtal snarare var en rapport.

Många av er uppmärksammade offerveckan som utlystes till vecka 44. Det har fortsatt att komma några gåvor även efter veckans utgång och så sent som igår hade det kommit in ca 320 000 kr. Stort tack för er generositet!

Annars har vi ägnat en del tid åt handelsbolaget Design för livet som ELM äger. Det är de som designar våra tidningar och BV-Förlags böcker, men de tar också uppdrag från externa aktörer. Till nyåret slutar Hans Bergström efter cirka 16 års tjänst och vi har diskuterat möjliga vägar framåt.

Nu är det dags att sova och ladda för en ny sammanträdesdag. Be gärna med och för oss, och hör av dig till mig eller vår ordförande om du har synpunkter av något slag på vårt arbete!

I aftonbönen ikväll läste Emma Birgersson från Psaltaren 46 och det får bli en kvällshälsning också till er:

Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.

 

 

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved