Fakta om reformationen

Utdrag från Wikipedia:

Reformationen är de rörelser inom den västerländska kristendomen som pågick under flera hundra år med början under 1200-talet och som fick till följd att olika protestantiska eller reformerta samfund, såsom den lutherska, den reformerta och den anglikanska kyrkan samt radikal-reformatoriska grupper såsom anabpatisterna och unitarierna på 1500-talet knoppades av från Romersk-katolska kyrkan. Ordet reformation kommer från latinets reformatio som betyder ”återge något dess ursprungliga form”, ’förnya’ eller ’ge ny form’.

Läs mer >

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved