Religionsfrihet och abort

Religionsfrihet och abort

Media rapporterar att tre kvinnor från aktiviströrelsen Femen genomfört en barbröstad aktion under en gudstjänst i den katolska domkyrkan på Södermalm i Stockholm. Syftet var att demonstrera mot en antiabortkampanj i Spanien. Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin var på plats i kyrkan för att dokumentera aktionen, och åtminstone en av Sveriges största tidningar publicerar hennes bilder.

Jag gör två reflektioner, en om religionsfrihet och en om abortfrågan. Jag var, tillsammans med representanter från andra religiösa organisationer, inbjuden till ett möte med integrationsminister Erik Ullenhag för ett par år sedan. Vi samtalade om religionsfrihet och statsrådet framhöll att en av de grundläggande uppgifterna för statsmakten på religionsfrihetens område var att säkra rätten att fira gudstjänst. Den rättigheten är viktig i ett samhälle där vi hävdar att religionsfrihet råder. Den rätten blir kränkt på ett oerhört allvarligt sätt när en grupp (politisk, religiöst eller annan) bestämmer sig för att använda en annan grupps gudstjänst som scen för en provokativ manifestation. Det Femenaktivisterna gjorde i domkyrkan i Stockholm är en grav kränkning av religionsfriheten, och den medföljande fotografen kan moraliskt sett inte kunna gömma sig bakom journalistisk eller konstnärlig immunitet.

Aktivisternas ärende var att stödja rätten till legal abort i Spanien. Det menade man kunna göra på lämpligt sätt genom att håna deltagarna i en katolsk gudstjänst i Sverige. Kopplingen är i sak ganska avlägsen, men samtidigt kan jag fundera på deras val av scen. Och jag kommer på mig själv att tänka att aktionen i någon mån hedrar den Romersk-katolska kyrkan.  Till och med Femenaktivisterna vet att Romersk katolska kyrkan hävdar att människolivet är skyddsvärt redan från befruktningsögonblicket. Jag önskar att varje kyrka var lika tydlig på det området.

Låt det vara vår bön att vi också i framtiden ska ha rätt att (ostört) samlas till gudstjänst, för att möta varandra och möta Herren. Låt det vara vår bön att Herren ska ge oss frimodighet att försvara de oföddas liv och människovärde, samtidigt som vi i kärlek möter alla dem som lever med trasiga relationer och kämpar med oönskade graviditeter.

/ErikJA

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved