Samtal

Tillsammans med några goda bröder var jag inbjuden till en samtalsafton i en missionsförening. Ämnet för kvällen var nattvarden. Liksom övriga inbjudna fick jag några minuter för ett inledande anförande innan samtalet släpptes loss. Vill du läsa (ungefär) vad jag sa kan du ladda hem det här, men det är helt frivilligt och det är preliminära tankar.

Det är fint att få mötas till samtal. Växt och mognad ger Herren ofta när ens egna tankar bryts mot andras i respekt för Guds ord. Samtal där sanningen och kärleken båda får plats. Det är goda samtal.

De närmsta dagarna har jag ett ganska intensivt ”program” med förberedelser av några bibelstudier, styrelsemöte med ELM:s styrelse fredag-lördag och predikan i Stockholm på söndag. Bär mig gärna i bön.

/Erik

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved