Selander om ID och Gustavsson om bibelsyn m.m. på nätet

Selander om ID och Gustavsson om bibelsyn m.m. på nätet

I novembermörkret har vi lagt ut två nya utvalda artiklar ur Begrunda på hemsidan, www.tillliv.se. De är hämtade ur nr 1-2012 och båda skrivna av lärare på Credoakademin i Stockholm, Mats Selander och Stefan Gustavsson.

Selanders artikel handlar om vad Intelligent design är för något och dess bakgrund, ”Intelligent design – en vetenskaplig revolution som kom av sig?”. Gustavssons bidrag är en skriftlig version av ett föredrag som hölls i samband med ELM:s hundraårsjubiléum 2011, ”Tankar och råd till ELM 100 år”.

Stefan Gustavsson medverkade tillsammans med flera andra vid en temadag om bibelsyn i slutet av oktober 2012 i Örebro, som arrangerades av Svenska Evangeliska Alliansen, Örebro Teologiska Högskola och Svenska Folkbibeln.

ELM håller fast vid uppfattnignen att hela Bibeln är Guds ord och utan fel i vad den uttalar sig om. Den uppfattningen anges tydligt i stadgaran – formulerade för 100 år sedan. För att hålla den sanningen levande krävs att den diskuteras och relateras till andra uppfattningar och kontinuerligt preciseras i förhållande till nya påståenden och hållningar till Bibeln.

Mot den bakgrunden är Gustavssons inledningsanförande ”Skulle Gud ha sagt? – Bibelsyn i det 21:a århundradet” intressant och värdefullt. Bland annat görs en indelning i aktuella bibelsynsalternativ som kan vara till hjälp. Anförandet finns tillgängligt i skriftlig form liksom i form av videoinspelning som återfinns i början av artikeln.

Peter Henrysson, redaktör för Begrunda

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved