Skattereduktion

Skattereduktion

 

Genom att ge en gåva till ELM har du rätt att göra avdrag på skatten för dessa gåvor.
För att uppnå kriterierna för skattereduktion måste gåvan uppgå
till minst 200 kr per tillfälle och vara på minst 2 000 kr per år.
Du kan från och med 2022 göra skatteavdrag på gåvor upp till 12 000 kr per år
och få som mest 3 000 kr i avdrag. Makar kan omfördela reduktionen mellan sig
och därmed göra skatteavdrag på gåvor upp till 24 000 kr per år
och få som mest 6 000 kr i avdrag.

För att vi ska kunna registrera detta hos skatteverket
behöver du meddela oss ditt personnummer årligen.
Detta gör du genom att meddela vår expedition
expeditionen@elmbv.se eller 08-559 22 880.

OBS!
Endast gåvor som inkommer via Autogiro, Bankgiro, PlusGiro och Swish räknas med.
Gåvor som inkommer på andra sätt kan tyvärr inte verifieras.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved