Anställda

# Namn Befattning
1 Daniel Ringdahl Missionsledare daniel.ringdahl@elmbv.se
2 Sigrid Eklund Organisationssekreterare (föräldraledig f.o.m 2021-08-09) sigrid.eklund@elmbv.se
3 Kerstin Nilsson Missionssekreterare kerstin.nilsson@elmbv.se
4 Arvid Birgersson Vikarierande organisationssekreterare arvid.birgersson@elmbv.se
5 ELMs expedition ELMs expedition expeditionen@elmbv.se
6 Jonny Bjuremo Missionssekreterare (Östafrika, Främre Asien) (tjänstledig) jonny.bjuremo@elmbv.se
7 Fredrik Smetana Missionssekreterare Sverige (tjänstledig sedan 2019-09-01) fredrik.smetana@elmbv.se
8 Rakel Smetana Missionssekreterare (Peru, Move och Främre Asien) rakel.smetana@elmbv.se

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved