Anställda

# Namn Befattning
1 Daniel Ringdahl Missionsledare daniel.ringdahl@elmbv.se
2 Sigrid Eklund Organisationssekreterare sigrid.eklund@elmbv.se
3 Arvid Birgersson Informationsansvarig arvid.birgersson@elmbv.se
4 ELMs expedition ELMs expedition expeditionen@elmbv.se
5 Fredrik Smetana Missionssekreterare Sverige (tjänstledig sedan 2019-09-01) fredrik.smetana@elmbv.se
6 Rakel Smetana Missionssekreterare (Peru, Move och Främre Asien) rakel.smetana@elmbv.se

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved