Anställda

# Namn Befattning
1 ELMs expedition ELMs expedition expeditionen@elmbv.se
2 Daniel Ringdahl Missionsledare daniel.ringdahl@elmbv.se
3 Arvid Birgersson Organisationssekreterare arvid.birgersson@elmbv.se
4 Rakel Smetana Missionssekreterare (Peru, Främre Asien och Move) rakel.smetana@elmbv.se
5 Johannes Heule Missionssekreterare (Sverige, Östafrika och Move) johannes.heule@elmbv.se
6 Fredrik Smetana Tjänstledig sedan 2019-09-01 fredrik.smetana@elmbv.se

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved