Anställda

# Namn Befattning
1 Daniel Ringdahl Missionsledare daniel.ringdahl@elmbv.se
2 Sigrid Eklund Organisationssekreterare sigrid.eklund@elmbv.se
3 Kerstin Nilsson Missionssekreterare kerstin.nilsson@elmbv.se
4 ELMs expedition ELMs expedition expeditionen@elmbv.se
5 Jonny Bjuremo Missionssekreterare (Östafrika, Främre Asien) (tjänstledig) jonny.bjuremo@elmbv.se
6 Fredrik Smetana Missionssekreterare Sverige (tjänstledig sedan 2019-09-01) fredrik.smetana@elmbv.se
7 Rakel Smetana Missionssekreterare (Peru, Move och Främre Asien) rakel.smetana@elmbv.se

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved