Missionsgårdar

På kartan finns ELMs missionsgårdar.
Här anordnas till exempel barnläger, konfirmationsläger och bibelskola.

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved