Utsända

# Namn Befattning
1 Lisa Unosson Missionär, Peru lisa.unosson@elmbv.se
2 Hjalmar Unosson Missionär, Peru hjalmar.unosson@elmbv.se
3 Anna Nord Volontär, Peru
4 Håkan Ekström Missionär Peru hakan.ekstrom@elmbv.se
5 Sinnika Ekström Missionär, Peru sinnika.ekstrom@elmbv.se
6 Paret Ekström Främre Asien
7 Kerstin Nilsson Missionär, Kenya kerstin.nilsson@elmbv.se

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved