Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Missionsföreningen Snödroppen, Bjärnum

Roseniuskapellet
Almgatan 5
Bjärnum

Postadress:
c/o Martin Ottosson
Verumsvägen 44
282 63 Bjärnum
0705-77 11 21

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved