Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Broby Lutherska Missionsförening

Oröd, 280 60 Broby
044-419 36

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved