Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Broby Lutherska Missionsförening

c/o Rune Gunnarsson
Oröd 1293
289 93 Broby

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved