Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

ELM-BV Wibyggerå

c/o Carl-Åke Söderlind
Västmarkum
870 33 Docksta

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved