Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Betlehemskyrkan Malmö

Ordförande: Erik Åberg

Besöksadress:
Södervärnsgatan 7, 214 27 Malmö

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved