Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Evangelisk Luthersk Församling i Vännäs

Åkervägen 17 911 33 Vännäs
0935-121 46 

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved