Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

ELF Hässleholm

Lutherska Missionshuset
Första Avenyen 11
Hässleholm

Postadress:
c/o Peter Ipsen
Stoby-Algustorp 2359
281 97 Ballingslöv

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved