Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Evangelisk Lutherska Föreningen Kristianstad

Ordförande: Sven E Hammarberg

Fästningsgatan 7
291 34 Kristianstad
0709-205655

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved