Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Härnäs Lutherska Missionsförening

Ordförande: Tord Jönsson

Postadress:
c/o Tord Jönsson (ordf.)
Öjamålavägen 11
376 92 Svängsta
0454-32 50 05

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved