Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Härnäs Lutherska Missions- och ungdomsförening

Slänsmålavägen 510
Svängsta

Postadress:
c/o Tord Jönsson
Öjamålavägen 11
376 92 Svängsta
0721-60 96 89

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved