Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Hästveda Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Östra Tvärgatan 5
Hästveda

Postadress:
c/o Assar Björkvald
Bergsvägen 6
283 45 Osby

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved