Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Hästveda Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Assar Björkvald

c/o Assar Björkvald
Bergsvägen 6
28345 Osby

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved