Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Hishults Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Kurt Nilsson

Kurt Nilsson (ordf.)
Skansvägen 13 B
312 51 Knäred

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved