Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Samuel Bengtsson

Besöksadress:
Ingelsträde Byaväg 23
263 91 Höganäs

Postadress:
c/o Samuel Bengtsson
Snorres väg 87
224 74 LUND
0761-19 22 98

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved