Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Kristdala Evangelisk-lutherska Missionsförening

Mats Larsson (ordf.)
Storgatan 4
577 51 Silverdalen
0495 -408 44

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved