Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Kristna Föreningen Filippi

Ordförande: Oskar Wikdahl

Sandgatan 14C
223 50 Lund
046-14 35 60
info@filippi.nu

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved