Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Mala Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Inger Arnoldsson

Inger Arnoldsson (ordf.)
Lilla Matteröd 3035
280 20 Bjärnum
0451-171 42

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved