Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Nytt Hopp för alla i Helsingborg

Ordförande: Nils-Göran Johansson

Besöks- och postadress:
Nytt Hopp, Bollbrogatan 8, 252 25, Helsingborg
0730-68 62 38

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved