Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Pitebygdens Ev. Luth. Missions- och Ungdomsförening

Burmansväg 150
941 92 Arnemark
0911-710 86

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved