Missionsföreningar

Här finns samtliga missionsföreningar som är anslutna till ELM,
samt några föreningar eller grupper som är associerade.

Snärshults Missionsförening 

Sigvard Gustavsson

Besöksadress:
Snärshult 5104
280 68 Vittsjö

Postadress:
c/o Sigvard Gustavsson
Lilla Frösboholma 51 41
282 62 Vittsjö
0708-25 02 78

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved