Sommarbibelskola Chiclayo

Sommarbibelskola Chiclayo

Så var vi igång… Efter ett par veckors intensiva förberedelser har vi nu startat vad vi kan kalla Sommarbibelskola Chiclayo. På plats säger vi CLET Chiclayo. CLET är en förkortning för Lutherskt teologiskt utbildningscentrum. Lite pretentiöst, men fina titlar är viktigt i en peruansk kontext. Kanske lite för viktigt, men i Sverige upplever jag ibland det omvända. Hursomhelst kom vi igång och det bara en timma senare än vi hoppats.

Dagens ämne är den kristna gudstjänsten. Ett avstamp i de judiska tempel- respektive synagogsgudstjänsterna har lett oss vidare via urkyrkan (Apg 2:42 och 1 Kor 14:26-33) och den lite senare indelningen i Ordets gudstjänst (för alla) och Nattvardens (för de troende och döpta). Fram till reformationen då Luther gjorde upp med vissa missbruk – såsom mässoffer och helgondyrkan – medan han behöll det mesta: Den grundläggande ordningen, viktiga gemensamma element som trosbekännelse och Fader Vår, pastorn som huvudansvarig för gudstjänsten. Men vi tittade också på sådant som Luther ändrade – inte på grund av att det var kontra-bibliskt – men för att det var kulturellt helt galet. Dit hörde gudstjänstspråket och att förnya sång och musik.

Nu är det snart lunch. I smågrupper funderar de 15-20 deltagarna på huir de skulle vilja utforma ”sin” ideal gudstjänst, och vad som ”måste” finnas med för att man ska kunna kalla en samling för församlingens gudstjänst. Spännande.

I eftermiddag fortsätter vi med att titta närmare på den gudstjänstordning vi har i vår sångböcker. Med först ska vi gå över till kyrkan och äta lunch tillsammans. Där är också barnen som har sina egna samlingar.

Erik

>

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved