Spännande och svåra frågor

Spännande och svåra frågor

Vilka visioner har vi? En bibelskola? Ett lärjungaträningsprogram? Och hur ska finansieringen av nya projekt se ut? Vilka missionärsbehov finns i Chiclayo? Hur stöttar vi bäst den unga kyrkan? Är det en bra eller dålig idé att betala nationella pastorers lön? Hur kan mission och missionärer anpassa sej till och stimulera kyrkans mognad?

I missionsarbetet i Chiclayo arbetar två missionsorganisationer tillsammans: svenska ELM och nordamerikanska WMPL. Vartannat år möts representanter från de sändande organisationerna med missionärerna på fältet för att utvärdera och fundera på vägen vidare. Just nu är vi mitt uppe i en vecka av överläggningar, bibelstudier, möten med missionärer och med peruaner. Vad gör vi bra? Vad kan förbättras? Har vi dåliga erfarenheter som behöver bearbetas?

Hur kan ett svenskt tänkande kring missionsfrågor smälta samman med ett nordamerikanskt för att sedan komma en ung peruansk kyrka till glädje? Spännande och svårt. Jag känner mej liten och oerfaren.

Men det är gott att ha så bra samtalspartners under veckan; såväl vår som WMPL:s missionsföreståndare har lång erfarenhet och en blick för arbetet som är fantastisk, och de kompletteras av pastorala och kulturella insikter från övriga utsända representanter.

Erik

>

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved