Styrelsesammanträde pågår

Styrelsesammanträde pågår

FlaggorOftast samlas ELMBVs styrelse på Strandhem för sina sammanträden. Men denna gång är Fridhem mötesplats. Några av oss kom redan igår och har träffat missionsvänner från Vännäsbygden och Umeåtrakten. Goda möten, spännande samtal.

Så till kvällsmat idag kom resten av ledamöterna. Nästan fulltaliga slår vi oss ner vid borden.

Dagen till ära har värdarna på Fridhem satt fram flaggor från våra missionsländer.

I lokalen intill övar juniorgruppen julsånger. Härligt att gå igenom en rad protokoll (från NUM, MIS, tidningsnämnd) med ett sådant ackompanjemang.

Nu är vi vidare inne på ekonomirapporter. Det är glädjande att se att gåvorna till ELM ökar. Är vi på väg mot ett trendbrott? Under många år har vi kämpat med minskade gåvor från enskilda (alltså det du och jag ger till ELM när vi sitter vid datorn eller pg-blanketterna i slutet av månaden). Kanske, kanske kan vi vända den utvecklingen – och på så sätt kunna göra ett ännu bättre missionsarbete. Tack till alla er som ger!

Vår sångbok Lova Herren ska revideras under kommande år. Styrelsen ska tillsätta en kommitté som ska leda det arbetet. ELM Syd/ELMus, ELM Nord och ELU kommer med förslag, men än fattas något namn.

Nu tar vi fruktpaus.

Jan Ulrik Smetana har under några år suttit med i nämnden för mission i Sverige (MIS), men i somras valdes han i styrelsen och för att inte ha för många engagemang har han bett att få lämna det uppdraget. I hans ställe har ELM Nord nominerat Lars Göran Brandt som styrelsen idag valt. Välkommen in i MIS Lars Göran, önskar jag som i kraft av min tjänst finns med i MIS sedan tre år.

Vid sommarens årsmöte antogs en verksamhetsplan för 2014 som beskriver vad vi hoppas kunna göra under nästa år i sällskapets olika verksamhetsgrenar. I den finns också ekonomiska ramar. Ikväll har styrelsens sett över nämndernas mer detaljerade budgetförslag för nästa år, och antagit dessa.

Och så avslutar vi för kvällen. Återkommer i morgon.FredrikSN

Sammanträdet återupptas efter nattvila och frukost. Som morgonbön sjöng vi Lina Sandells Herrens nåd är var morgon ny (LH 772) och läste  Ps 54 om Gud som som räddar från fiender.

ELM-föreningen i Umeå har under flera år fungerat församlingslikt och är inne i en process där man ombildar föreningen till församling. Därför har man ansökt om förnyat medlemskap i ELM-BV. Dessutom har församlingen anslutit sig till Missionsprovinsen. Vid styrelsens senaste sammanträde uttrycktes en positiv inställning, men man ville samtala med församlingen om vad dubbelanslutningen innebär i praktiken. Ett sådant samtal hade några från styrelsen, inklusive undertecknad, igår med ledningen från Umeå och idag samtalar styrelsens vidare om frågan.

Sedan några månader arbetar Fredrik Smetana som missionssekreterare för mission i Sverige. Eftersom han bor i Vännäs har styrelsen passat på att bjuda in honom till mötet för en stunds samtal, och sedan ska vi äta lunch tillsammans. Fredrik har en 50 %-ig anställning i ELM-BV, och en andra halvtidstjänst i utåtriktat arbete i Västerbotten. I den tjänsten ryms att han gått in som skolpastor på Vännäs stora gymnasieskola, Liljaskolan. Lunch för resten, flera personer gör ideella insatser i köket på Fridhem under dagarna vi är här. Just nu är de ELMs tidigare missionärer Ingemar och Inga-Lill Helgesson som gör kocktjänst.

Missionärsrekrytering, datum för kommande möten, några hälsningar med tack och uppmuntran som styrelsen ska skicka. Den fortsatta föredragningslistan bjuder på Gott & Blandat (vilket passar som dagens lördagsgodis).

Just nu rapporterar jag från lärorådets arbete, och efter kaffet blir det något om min Etiopienresa i oktober.

Så avlutar Gunnar Davidsson mötet med att läsa från Joh 15 och i bön.

I morgon är det gudstjänst på Fridhem med välsignelsestund för Fredrik Smetana, som nyligen tackat ja att också vara predikant i ELM.

God helg!

/ErikJA

1 reaktion till “Styrelsesammanträde pågår”

  1. Tack för uppdatering! Ni verkar vid gott mod. Uppmuntrande med ljusglimtar gällande ekonomin. Detta i sig kan nog trigga en och annan extra slant…:-) Hälsa alla från Varalöv!

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved