Styrelsesammanträde

Styrelsesammanträde

ELMs styrelse sammanträder fredag och lördag på Strandhem. Goda rutiner följs: Först kvällsmat tillsammans, sedan inledning med bibelläsning (Ps 34:2-9) och bön. Och så in på föredragningslistan.

Protokoll från olika nämnder och kommittéer läses och läggs till handlingarna; och något föranledde ytterligare handling. Tänk så många som arbetar och lägger ner tid och kraft på olika delar av ELMs verksamhet.

Ekonomi: Tack vare generösa missionsvänner som testamenterar hela eller delar av sin egendom till ELM kan vi driva vårt arbete vidare utan att slå av allt för mycket på takten. Det är fantastiskt! Men samtidigt är det ett stort böneämne att Herren skulle göra oss också till mer ivriga givare också i livet. Under september gjordes en satsning på ”Det dubbla bygget” i Etiopien som gav 275 000 kr – tack. Just nu kan man ge avdragsgillt till ett par av ELMs projekt i Kenya och Etiopien.

Efter en kopp kaffe så går vi in på väldigt spännande punkter. Det handlar om anställning av ny informatör, om situationen för ELM i Malmö där man står inför en nystart och om en annan eventuell satsning i södra Sverige. Det känns som om Herren leder oss in i nya möjligheter.

Efter natt kommer dag. En lördag med fortsatt sammanträde. Det var kallt att köra hit i morse, men väl i sammanträdesrummet steg snabbt temperaturen i ett samtal om ELMs ekonomi och om hur vi möter det vikande givandet. Det som framförallt framhölls i samtalet är att ekonomin aldrig är huvudsaken. Tvärtom: ”När man talar om ekonomi är det viktigaste att inte fokusera på ekonomin.” ELMs uppgift är att sprida evangeliet.

Nu går vi vidare i samtalet och ska ägna den närmaste timmarna åt att tala om ELMs vision. När vi går på lunch är hela tavlan fylld av visionstankar. Det sträcker sig från ”en missionsgård i varje landskap” till ” insikt om syndens allvar och och förlåtelsens kraft”. Spännande! Det bubblar. Nu blir nästa steg att låta en trepersoners grupp foga samman idéer till nästa sammanträdet.

Och så fortsatte vi med utvärdering av ledningsorganisation, samtal om Nätverk för Sexualitet och Samlevnad, en rapport från ett besök på Örtagården, justering av personalhandboken, kommande sammanträden…

Tack o hej!

/ErikJA

 

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved