Styrelseval (ÅM 2012-13)

Styrelseval (ÅM 2012-13)

Nu har årsmötet förrättat val av styrelse för ELM. Invalda till ordinarie ledamöter (3 år) vid årsmötet blev Pernilla Arvidsson, Gunnel Gustavsson, Rune Imberg och Peter Henrysson (fyllnadsval 1 år). Och till ersättare i styrelsen valdes Eskil Engström, Jens Lunnergård och Staffan Unosson.

Be för dem och för de som är valda tidigare!

/ErikJA

6 reaktioner till “Styrelseval (ÅM 2012-13)”

 1. Tack Erik för ”glimtarna” från årsmötet. Det är intressant för oss som inte är med i år. Jo, visst är vi med – vi talar med Gud om årsmötet och ber att han får styra!
  Allt behöver vi be till honom om. Så bra att några har bönevaka i samma hus! Gud hör bön! / Arthur

  1. Det fanns flera nominerade än platser i styrelsen. Thomas blev inte invald. Stort tack för till Thomas för hans insats i styrelsen!

 2. Med tanke på den fråga som ställts här vill jag som ledamot i årets valberedning försöka göra ett par klarlägganden. Det är rätt som sagts; det fanns fler nominerade än det fanns platser. Stadgarna säger att valberedningen skall sträva efter detta. Vi är glada och tacksamma att människor, både nya och de som var möjliga för omval, ställer sig till förfogande!
  Sen är det årsmötet som väljer ledamöter till styrelsen.
  Nackdelen med att ha fler nominerade än det finns platser är såklart att inte alla blir valda.
  Men i det långa perspektivet tror jag denna ordning är bra. Det skall vara årsmötet, och inte valberedningen, som gör valet!
  Och man röstar såklart aldrig ut någon ur en styrelse, man väljs in i en styrelse!
  Med en önskan om välsignelse i de uppdrag var och en står i!

  1. Lek med ord … Det intressanta i situationen var att den aktuella personen, som har suttit med i styrelsen under flera år,blev av årsmötet 2012 ”förflyttad” utanför, dvs. han fick inte tillräckligt med röster. Utröstad? Det allt överskuggande denna gång var invalet av två kvinnliga ledamöter, och valberedningen hade planerat saken utmärkt bra. Valets utgång var given från början.

   1. Lennart Axelsson! Dina konspirationsteoretiska insinuationer är verkligen inte vackra! Som också varande ledamot av valberedningen kan jag på heder och samvete intyga att de överhuvudtaget inte har något som helst med verkligheten att göra. Om valberedningen hade menat att nämnde person inte borde bli invald i styrelsen hade man naturligtvis inte nominerat honom överhuvudtaget. Detta är något som överhuvudtaget inte diskuterats under valberedningens arbete utan det var självklart för oss att nominera honom till en styrelsepost för ytterligare tre år. Valets utgång var definitivt INTE given från början.

    Jag har funderat en del över det meningsfulla i att bemöta dina uttalanden, men kommit fram till att även om jag inte lyckas övertyga dig så hoppas jag att andra läsare av dina kommentarer, inklusive vid namn nämnde person, genom detta ska slippa behöva hamna i tvivelsmål om hur det verkligen ligger till.

    I tacksamhet för vad avgående ledamöter fått bidra med under sin styrelsetid och med tillönskan om Guds välsignelse över den nya styrelsens arbete.

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved