Svältkatastrof hotar Etiopien

Svältkatastrof hotar Etiopien

Etiopien har drabbats av den värsta torkan på 50 år. Läget är katastrofalt. Det väderfenomen som går under namnet El Niño drabbar en lång rad länder. Flera regnperioder har uteblivit och Etiopien är värst utsatt. I landet hotas mer än 10 miljoner människor av svält varav 6 miljoner barn. Bristen på rent dricksvatten är akut. Mellan april och augusti beräknas svårigheterna bli som störst.

Den evangeliska lutherska kyrkan i Etiopien, EELC, hälsar att folket i låglandet är mest utsatt. I dessa områden har den lutherska kyrkan flera församlingar. Platser som omtalas är Laqi, Meki och Zwai i Arsi-synoden. Även områden i Hadiya- och Daurosynoden räknas upp som drabbade. ELM-BV har efterfrågat information från kyrkan för att kunna hjälpa vännerna. EELC:s styrelse kommer skyndsamt att besluta om katastrofhjälp till områden som drabbats.

UNICEF ger följande beskrivning av läget:”Vida spridd torka, klen säsongsnederbörd, stora förluster av boskap, begränsad mattillgång och stigande priser på livsmedel, bränslen och gödningsämnen – beroende på den globala livsmedelskrisen – bidrar till att göra framtiden mörk för Etiopiens barn

”– Den långvariga torkan har fått förödande konsekvenser för landets skördar. Hundratusentals familjer har förlorat sin inkomst och matförsörjning. Som alltid är barnen särskilt utsatta, säger John Graham, Rädda Barnens landschef i Etiopien.”

Kära vänner, be för Etiopiens folk! Vi minns den stora svältkatastrofen 1984 men nu beräknas det bli ännu värre. Följ nyhetsrapporteringen och läs mer här på ELM-BV:s hemsida och bloggar.

Jonny Bjuremo

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved