Amani

Att försonas är att återställas till den relation Gud avsåg från början, också i våra mänskliga relationer.logotyp_amani
Ta del av amani – ett bibliskt och själavårdande koncept för försoning med ursprung i Afrika men globalt användbart!

Konceptet använder byggandet av ett hus som en bild för processen där grunden handlar om att förstå och lära känna Guds hjärtelag. Vi behöver känna och vara trygga med honom för att våga lämna det som gör ont, det som sårat oss på olika sätt. Väggarna handlar om såren och att hela dessa. Den onde vill förstöra men Jesus vill hela. Vi får lämna det som gör ont, våra sår, till Jesus vid korset. Husets takläggning handlar om försoning. När vi fått lägga av det som gör ont och läkandeprocessen startat är det lättare (inte lätt) att förlåta. Då kan vi också tydligare se hur vi sårat andra och ärligt be om förlåtelse. Där förlåtelse och bön om förlåtelse utväxlas äger försoning rum.

Konceptet kan arrangeras för grupper på lite olika sätt (totalt knappt 15 klocktimmar), t.ex en helg, två(lör)dagar eller 5-6 vardagskvällar med 2-2½ timmar per gång. Vi arbetar med interaktiv undervisning, tid för eftertanke och gruppsamtal.

Intresserad?! Vill du veta mer?
Då kan du ladda ner en informationsfolder om Amani eller kontakta Amani-teamet på amani@elmbv.se.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved