Nyplantering

ELM är en rörelse av människor som brinner för Jesus och en rörelse av och i mission, en rörelse som bedriver och stödjer missionsarbete i flera länder på olika kontinenter.

För ELM är även Sverige ett missionsland. Smärtan i att det är endast är ett fåtal procent av befolkningen som är aktiva i kristna församlingar och föreningar samtidigt som många människor söker meningen med livet i olika former för andlighet, gör att ELM ser behovet av och har en kallelse till omfattande missionsarbete, också i vårt eget land. ELM som missionsrörelse står därför inför många utmaningar när det gäller att vittna om Kristus i missionslandet Sverige, det land där de flesta av oss bor, lever och verkar.

ELM tror att den kristna gemenskapen är en väldigt viktig plats. Det är den plats där Guds Ord blir predikat, levt och aktualiserat. Kristna gemenskaper är avgörande viktiga, dels för att bygga upp de som redan är med i gemenskapen, men det är också viktigt att dessa gemenskaper finns där människor lever för att kunna vägleda och visa på Honom som är Vägen, Sanningen och Livet.
Vi önskar att den pionjäranda som finns i vår rörelses DNA igen kan få komma till uttryck i ett postreligiöst Sverige där vi tillsammans i mångfald kan gå vidare och få peka på Jesus som också svenskarnas Räddare och Herre.

Vi måste finnas där människor är och enligt ett årsmötesbeslut 2014 ska ELM verka för att nå fler svenskar med evangeliet genom plantering av kristna gemenskaper.

Vill du komma i kontakt med någon av ELMs befintliga missionsföreningar hittar du kontaktuppgifter här. Du kan även ta kontakt med någon av våra regionala organisationer – ELM Syd och ELM Nord.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved