Blogg

December 17 – Något om att predika idag

17

dec

Dags för boktips igen. Denna gång mest för förkunnare - predikanter, präster, pastorer. Mats Giselsson har skrivit Något om att predika idag, utgiven på BV-förlag för ett par veckor sedan. Mats Giselsson är ELMs predikant och missionär, tillika präst i Svenska kyrkan. Han har många års erfarenhet av att predika. I Något om att predika idag har författaren samlat en del av sin erfarenhet, men också öst ur den homiletiska litteraturen. Han tror på förkunnelsens innehåll och möjligheter! De mest värdefulla avsnitten i boken, menar jag, är redogörelsen för författarens predikomodell "En berättelse i fem faser" och hans undervisning om att.

Läs mer

December 7 – Ny bok på BV-förlag

07

dec

Idag fick jag i min hand en ny bok från BV-förlag. Jag visst förstås att den skulle komma, eftersom jag sitter i förlagets styrelse sedan i somras. Men det är alltid speciellt att hålla en helt ny bok i sin hand. Skapad till kvinna och man heter boken som är skriven av Carl-Henrik Karlsson och kommer ut i BV-förlags serie "Tro & Liv". Tolle lege! /ErikJA.

Läs mer

(Nya) Lilla katekesen

21

sep

Martin Luthers lilla katekes är den lärobok i kristen tro som haft allra störst spridning och verkan i Sverige. Den skrev för 500 år sedan. Innehållet syftar till att sammanfatta och förklara Bibeln som är fyra gånger så gammal. Och ändå är Lilla katekesen aktuell. I några korta avsnitt får man trons innehåll och det kristna livets gestalt förklarade för sig. Men språket - det vi talar och använder dagligen - det förändras. En enkel lärobok för lekmän - och ungdomar - kan inte ha en språkdräkt där man använder ord som språkdräkt. Därför har vi reviderat Luthers lilla katekes, med.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved