Blogg

Nytt om teologisk utbildning

19

sep

Under lång tid innebar teologisk utbildning studier vid universiteten i Lund eller Uppsala. Så småningom kunde man också läsa vid andra universitet/högskolor. Men alternativen till den statliga utbildningen var få. Så ser det, tack och lov, inte längre ut. I dag kan den som vill studera teologi välja bland betydligt fler, och bättre alternativ, än de statliga. Sedan ett år har ELM en koppling till Dansk Bibel Institut (DBI) i Köpenhamn. På DBI har man kunnat läsa missionskunskap och teologi i flera årtionden. Jag har haft flera kollegor i Peru som studerat där. DBI är numera sammankopplade med Fjellhaug i Oslo,.

Läs mer

Dansk Bibel-Institut

17

jan

Under 2013 beslutade ELM-BV att inleda ett samarbete med Dansk Bibel-Institut (DBI). Konkret betyder det bland annat att ELM-BV finns med i en referensgrupp som samlas på DBI ett par gånger om året. I den gruppen finns sedan tidigare representanter för bland annat danska ELM Danmark och Luthersk Mission. För ELM-BVs del är det ett ganska stort steg att så tydligt uppmuntra till teologiska och missiologiska studier. ELM-BV föddes i en tid då universitetsteologin förändrades till det sämre i Sverige och övriga Norden. Kanske är det därför vi levt med dubbla känslor inför akademiska teologistudier. Situationen på Sveriges statliga universitet och.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved