Blogg

Ännu en betydelse av ordet LOV

31

jan

Kärt barn har många namn heter det ju. Men det finns också ord som har många betydelser. Ordet "lov" är ett sådant. Och idag har jag fått en ny betydelse intrummad i mig: LOV som förkortning av Lagen Om Valfrihetssystem. Två statsråd hade inbjudit företrädare för olika trossamfund till ett seminarium under eftermiddagen idag för att vi skulle lära oss mer om hur vi "som icke-vinstdrivande organisation kan erbjuda [våra] tjänster i et valfrihetssystem, t ex äldreomsorg". Det var inspirerande att lyssna, och även om jag inte vet om ELMBV har en kallelse in som aktör på denna marknad, så är.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved