Blogg

Tänk om

21

mar

Denna vecka sammanträder både ELMs nämnd för utlandsmission (NUM) och nämnden för mission i Sverige (MIS). En av de viktigaste punkterna på respektive nämnds dagordning är att tänka framåt inför 2015 och ge styrelsen underlag för att inför kommande årsmöte presentera ett förslag till Verksamhetsplan 2015. I den beskrivs vad ELM vill göra under nästa år. Det är roligt att fundera kring hur vi ska arbeta vidare. Vi ser många möjligheter. Men så finns det en faktor som känns ganska tung. Ekonomi. the_ID.

Läs mer

Tre små punkter, från styrelsens sammanträde

26

nov

Den 19 och 20 november samlades ELM.s styrelse. Och jag fick vara med. Här kommer en kort rapport: Val av justeringspersoner, fastslagande av föredragningslista, ekonomisk rapport och … På ett styrelsemöte finns det ett antal punkter som ska finnas med, och de kan kännas ganska ”döda”. Men när jag var med på ELM:s styrelses sammanträde fredag och lördag så slog det mej att bakom var och en av dessa rutinpunkter ligger det också arbete. Bakom en del av punkterna som avverkades på en, fem eller tio minuter låg timmar av förberedelser.  För att allt ska fungera väl. the_ID.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved