Blogg

Också en del av missionen

06

dec

De senaste två veckorna har jag rest runt i Kenya och mött olika delar av den evangelisk-lutherska kyrkan i landet (ELCK). Jag har också haft gott om tid att tala med vår utsända missionär Kerstin. Och jag har besökt platser som för ELM är en stor och viktig del av vår historia. Namn som Itierio, Matongo, Nakuru och Chesinende är välbekanta för missionsvännerna i Sverige. De har nämnts vid morgon- och aftonböner, pekats ut på kartor på missionsaftnar och stått som mål på postgiroblanketter. Kyrkan i Kenya har vuxit fram ur det som ELM startade när man sände ut de första kenyamissionärerna.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved